Svalekærskolen

Svalekærskolen er et friskoleprojekt med første skoledag i august 2025. Dette friskoleprojekt udspringer af et tæt samarbejde mellem lærer og forældre i Aarhus, som arbejder i skoleregiet og har mange års erfaring i arbejdet med børn og unge. 

Projektet er opstået på baggrund af behovet for en forældredrevet skole, der arbejder på elevernes identitetsdannelse med udgangspunkt i et værdibaseret og anerkendende skolemiljø.  

Ingen hokus pokus – men børnene i fokus.  

Vi ønsker at arbejde med eleverne allerede fra første dag i skolegangen.  Derfor vil Svalekærskolen i dens første skoleår være en indskolingsskole for elever fra 0.-3.klasse, der i takt med årene bliver skolens udskolingselever sammen med andre elever, som tilslutter sig skolen løbende.  

Ansvarlighed

– Vi er oprigtige og tager ansvaret for, hvad vi tænker, mener og føler
– Vi tager ansvar for, hvordan vores handlinger påvirker os selv og andre
– Vi respekterer hinandens personlige grænser

Rummelighed

– Vi møder hinanden med positive forventninger og hjælper hinanden gennem udfordringer
– Vi respekterer hinandens forskelligheder
– Vi giver os selv og hinanden plads til at fejle og rette op på vores fejl

Én helhed

– Vi hjælper hinanden og er stolte over det, vi har tilfælles
– Vi gennemtænker vores handlinger og hvad de følger af muligheder og konsekvenser for helheden
– Vi er bevidste om vores betydelige rolle i helheden

Vi er Brobyggere
På Svalekærskolen bygger vi broer mellem kulturer, hvor vi har fokus på samspillet mellem elevernes kulturelle baggrund og dansk kultur. Vi arbejder på, at elever med flerkulturel baggrund får et positivt syn på flerkulturelhed og finder “det bedste” fra egen og andres kulturer. Således hjælper vi eleven at opnå selvtillid omkring egen familiehistorie gennem ID-faget samt skoleinitiativer og aktiviteter.  

Identitetsdannelsesfag
Svalekærskolen vil undervise i folkeskolelovens ordinære fag. Derudover vil der være et fag dedikeret til elevens bevidsthed om egen fysisk og digital eksistens samt rolle i familien, omgangskreds og samfundet. Faget hedder ID-faget, hvor der bl.a. undervises i selvdannelse og digital dannelse. 

Forældresamarbejde som grundsten
Forældreinvolvering er en af Svalekærskolens grundsten, særligt i forhold til elevernes læring, trivsel og udvikling. Derfor vil forældrene løbende blive inddraget i skolens undervisning og aktiviteter. Således vil forældrene have et tæt samarbejde med skolen omkring elevernes faglige og personlige udvikling. 

Finansiering

Vi samler ind til skoleprojektet gennem “Svalekæreskolens Støtteforening”. Her på siden vil I kunne se, hvor langt projektet er nået med finansieringen.

Indsamlet indtil videre

9757 kr.

Opdateret d. 12. maj kl. 11.08

Støt via MobilePay

– eller støt via bankoverførsel til konto- og registreringsnummer: 9570 13760713

Kontakt os

Har du spørgsmål, eller ønsker du at komme i kontakt med os, kan du altid skrive til os. Derudover har du mulighed for at følge med i udviklingen for Svalekærskolen på vores Facebook-side.